Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas skolēni gaida TEVI –
  • matemātikas
  • mājturības un tehnoloģijas (zēniem)

SKOLOTĀJU,

kurš

  • grib strādāt tikko renovētā, modernā izglītības iestādē, mūsdienīgos mācību kabinetos, dabaszinību laboratorijās un multimediju klasē,
  • ir gatavs jauniem metodiskiem izaicinājumiem, prot regulāri pats un kopā ar citiem mācīties,
  • uzdrīkstas ieraudzīt un attīstīt savu skolēnu talantus,
  • vēlas piedalīties dažādos, arī starptautiskos, projektos

un kuram nozīmīgas mūsu skolas vērtības – sadarbība, radošums un erudīcija.

Tālrunis saziņai: 29502385 (direktore), 29573195 (direktores vietnieks izglītības jomā)