Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas skolēni gaida TEVI –
 • fizikas
 • matemātikas
 • krievu valodas
 • latviešu valodas un literatūras
 • angļu valodas
 • ģeogrāfijas
 • mājturības un tehnoloģijas (zēniem)

SKOLOTĀJU,

kurš

 • grib strādāt tikko renovētā, modernā izglītības iestādē, mūsdienīgos mācību kabinetos, dabaszinību laboratorijās un multimediju klasē,
 • ir gatavs jauniem metodiskiem izaicinājumiem, prot regulāri pats un kopā ar citiem mācīties,
 • uzdrīkstas ieraudzīt un attīstīt savu skolēnu talantus,
 • vēlas piedalīties dažādos, arī starptautiskos, projektos

un kuram nozīmīgas mūsu skolas vērtības – sadarbība, radošums un erudīcija.

Tālrunis saziņai: 29502385 (direktore), 29573195 (direktores vietnieks izglītības jomā)