Eseju konkurss Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 10. un 11. klašu skolēniem

Skolēni raksta eseju vienā no svešvalodām (vācu vai angļu valodā )par tēmu:

 “Wie hat der Beiritt Lettlands zur Europaischen Union mein Leben, das Leben meiner Familie, mein Geburtsort beeinflusst? “

 “How has entering Latvia in European Union influenced my, my familys and my native places life? “

  • Darbs nedrīkst būt plaģiāts!
  • Esejas apjoms vismaz 1500 vārdu, fonts – Times New Roman, burtu lielums 12, rindstarpa-1,5
  • Darbus līdz 28. februārim nosūtīt [email protected] ar norādi “Eseju konkursam”.
  • Esejas titullapā jānorāda skola, klase, autora vārds un uzvārds.

Trīs labāko eseju autori balvās iegūs iespēju aprīļa vidū tikties ar Latvijas Eiropas Parlamenta deputātu Arti Pabriku Eiropas Parlamentā, Briselē.