Krustvārdu mīkla par Imantu Ziedoni

ja starp vārdiem nepiecieciešama atstarpe, tal lieto zemsvītru "_"
       1     2           
3                     
          4           
    5                 
                   
6                     
                   
                   
                   
7                     
                   
    8                 
                   
                   
  9                   
                   
 10                    
11                     
                   
                   
12