Klašu saraksts:

Konsultācijas

Izvēlies klasi!

Konsultācijas pie sk.V.Sīles, L.Lāces, I.Kudures nenotiks!

Konsultācija pie sk. S.Krūzes notiks no 14.25-15.40!