Lai sasniegtu un paveiktu vairāk, ceļa posmā ir nepieciešams pakāpiens. Vismaz viens, lai dotos augstāk un tālāk. Pārgaujas ģimnāzijas dzīvē tādi ir bijuši- cits zemāks, cits augstāks. No skolas dibināšanas dienas, kad tā tika atvērta visas pilsētas mācīties negribētajiem līdz šai dienai, kad skolai piešķirts valsts ģimnāzijas statuss. Pa ceļam- veiksmes un pārbaudījumi, kā katram. Vidusskolas, divplūsmu laiks, divmaiņu darbs, pilsētas ģimnāzijas statuss. Tas IR un NAV bijis nozīmīgi. IR, jo zināms statuss dod piederības, izaugsmes sajūtu, NAV- jo svarīgāk par ārējo formu ir un paliek iekšējais saturs- tas, ko skola var dot skolēna izaugsmei, stabilai nākotnei.
Šajā skolai svarīgajā vēstures brīdi sveicu visus skolēnus, kolēģus, vecākus, visus daudzos labvēļus un sirdī mūžam pārgaujiešus! Šis ir mūsu ziedu laiks, pēc kura sekos pakāpienu un darba lauks. Neskatoties uz priekšu, mēs ejam atpakaļ.
Paldies visiem, visiem skolotājiem un darbiniekiem, kas šo 48 gadu laikā veidojuši šo skolu, atdevuši tai laiku un sirdi. Paldies skolas direktoriem Vidulim Vīksnem, Imantam Šteindālam un Uldim Ābeltiņam! Paldies par tiem pakāpieniem, no kuriem esam varējuši atsperties ceļam.
2019. gada 2.jūlija MK sanāksmē tika lemts par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Valmieras Pārgaujas ģimnāzijai. 2. jūlijs ir ilggadēja skolas mācību pārziņa Ulda Paegļa dzimšanas datums. Skolas izaugsme un statuss bija Ulda sapnis. Tieši tāpēc- šī diena mums ir divtik svarīga. Paldies, Uldi, ka no tās mākoņa maliņas Tu esi ar mums!
Lai mums spēks, vēlme iet, augt, lai tieksme uz horizontu nenogurst! Lai neiestiegam pašapmierinātībā! Lai augam skolēnam, ne pašvērtējumam! Lai spēcīga pārgaujiešu saime!

Valsts ģimnāzijas direktore Agita Zariņa