Sveicam Valmieras pilsētas un starpnovadu 10.-12.klašu izglītojamo olimpiādes angļu valodā laureātus: 1.vietas ieguvējus Sendiju Ievu Kurzemnieci (11.b kl., sk. Līga Eglīte) un Uldi Rihardu Radziņu (12.b kl., sk. Ilze Dukure), 3.vietas ieguvēju Diānu Baltiņu (10.d kl., sk. I.Dukure), Atzinības ieguvējus Annu Tipsi (10.c kl., sk. Lita Paulsone), Ričardu Arni Brēdi (11.c kl., sk. Dana Ukasa) un Edvardu Eglīti (12.a kl., sk. L.Eglīte)!