Sveicam valsts izglītojamo konkursa “FIZMIX Eksperiments” finālistus: Undu Barisu (8.c kl.), Santu Ābeli (9.c kl.), Dāvi Krastu, Denīsi Rūtu Sīmani un Annu Šakenu (9.d kl.)! Paldies skolotājiem Baibai Priedītei un Jānim Ozolam! Lai veiksme konkursa finālā!