Sveicam Valmieras pilsētas un starpnovadu 9.-12.klašu izglītojamo olimpiādes krievu valodā laureātus: 1.vietas ieguvējus Ruslanu Butenko (9.a kl., sk. Iveta Šteindāle), Andru Sietinsoni-Kozlovu (11.b kl., sk. Astra Pacēviča) un Alanu Aleksandru Kalniņu (12.a kl., sk. Agita Ziņģīte); 2.vietas ieguvējas Viktoriju Kovilu (10.c kl., sk. Kristīna Allika), Arīnu Kulakovu (11.a kl., sk. A.Ziņģīte) un Kristiānu Pukani (12.a kl., sk. A.Ziņģīte) un 3.vietas ieguvējas Veroniku Strogonovu (10.a kl., sk. A.Pacēviča) un Kseniju Kotoviču (11.a kl., sk. A.Ziņģīte)!