Sveicam valsts izglītojamo komandu olimpiādes matemātikā laureātus: 7.klašu grupā Dārtu Alisi Demiteri, Rūtu Renāti Demiteri, Karolīnu Sprici, Jēkabu Robinu Benužu, Džeiku Artūru Grenjeru (7.b kl.) un Raivo Būmani (7.d kl.); 8.klašu grupā Markusu Sprici, Sintiju Grīnbergu, Saniju Zariņu (8.a kl.), Ralfu Jurjāni un Klaudiju Emīliju Roķi (8.b kl.) un Undu Barisu un Alisi Jansoni (8.c kl); 9.klašu grupā Rolandu Brēžu (9.b kl.), Santu Ābeli, Diānu Bērziņu, Betiju Karpiku (9.c kl.) un Dāvi Krastu un Danu Bortkēviču (9.d kl.)! Paldies skolotājām Santai Judeikai, Inārai Veitai un Ilzei Melnei!