Sveicam Valmieras pilsētas un starpnovadu 9.-12.klašu izglītojamo olimpiādes matemātikā laureātus: 1.vietas ieguvējus Mairi Bērziņu (10.c kl., sk. Ināra Veita) un Lieni Saklauri (11.d kl., sk. Ināra Bērziņa), 2.vietas ieguvēju Sabīni Gailīti (12.c kl., sk. Ilze Melne), 3.vietas ieguvējus Ilzi Skrastiņu un Emīlu Krastu (10.c kl., sk. I.Veita), Adrianu Netli un Betiju Deinu Muižnieci (11.d kl., sk. I.Bērziņa) un Elvi Brokānu (12.a kl., sk. I.Veita) un Atzinības ieguvējas Aliju Lēnerti un Sabīni Toču (9.b kl., sk. I.Veita)!