Sveicam Valmieras pilsētas un starpnovadu 10.-12.kl. olimpiāžu laureātus: angļu valodā – Sintiju Gulbi (10.c kl., sk. Līga Eglīte, Ilze Dukure) un Artūru Elvi Pasīti (12.d kl., sk. Dana Ukasa); vācu valodā – Lindu Sudrabiņu (10.b kl.), Andri Kārkliņu (12.b kl.), Lauru Dičevu (12.c kl.) un Danielu Gūtmārci (10.a kl.); paldies arī vācu val. skolotājai Olitai Nīmantei!