Sveicam Valmieras pilsētas un starpnovadu 9.-12.klašu izglītojamo olimpiādes matemātikā laureātus: 1.vietas ieguvējus Rolandu Brēžu (9.b kl., sk. Ilze Melne) un Mairi Bērziņu (11.c kl., sk. Ināra Veita), 2.vietas ieguvējus Santu Ābeli (9.c kl.), Dāvi Krastu (9.d kl., sk. I.Melne), Megiju Pārupi (10.a kl., sk. Santa Judeika) un Lieni Saklauri (12.d kl., sk. Ināra Bērziņa); 3.vietas ieguvējus Sabīni Toču (10.a kl., sk. S.Judeika), Aleksandru Alanu Kalniņu (11.a kl., sk. Ārija Ķīse) un Adrianu Netli (12.d kl., sk. I.Bērziņa) un Atzinības ieguvējus Betiju Karpiku (9.c kl., sk. I.Melne) un Emīlu Krastu (11.c kl., sk. I.Veita)!