5.aprīlī, kad mūsu 12.klašu skolēni aktīvi gatavojās Žetona vakaram, Skolēnu domes jaunieši devās uz Cēsu Valsts ģimnāzijas rīkoto pieredzes apmaiņas pasākumu “Spuldze 2019”. Tur kopā ar citu Latvijas skolu skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem risināja dažādus jautājumus, kā arī pārbaudīja savu atjautību un erudīciju. Vakara noslēgumā – balle, kurā visi dalībnieki varēja vēl labāk iepazīties un kopā atpūsties. Paldies ikvienam aktīvajam pārgaujietim!