Zinātniski pētnieciskais darbs

Latviešu valoda

Angļu valoda

 

Informātika

  • Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pamatjēdzieni lasīt
  • Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm lasīt
  • Teksta apstrāde lasīt
  • Izklājlapu (rēķintabulu) lietošana lasīt
  • Datubāzu veidošana un lietošana lasīt
  • Prezentācijas materiālu sagatavošana un demonstrēšana lasīt
  • Informācijas ieguves un komunikācijas līdzekļu izmantošana lasīt
  • Attēlu apstrāde (GIMP lasīt; INKSCAPE lasīt)
  • Tīmekļa lappušu veidošana lasīt

Vācu valoda

Bioloģija

Psiholoģija