Konkursi

Vidzemes reģiona 4.-9.klašu izglītojamo pētniecisko darbu konkurss (nolikums).

Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference (nolikums).

Noteikumi par izglītojamo projektu un zinātniski pētniecisko darbu izstrādes kārtību VPĢ

Mācību materiāli

Zinātniski pētnieciskais darbs

Latviešu valoda

Angļu valoda

 

Informātika

  • Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pamatjēdzieni lasīt
  • Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm lasīt
  • Teksta apstrāde lasīt
  • Izklājlapu (rēķintabulu) lietošana lasīt
  • Datubāzu veidošana un lietošana lasīt
  • Prezentācijas materiālu sagatavošana un demonstrēšana lasīt
  • Informācijas ieguves un komunikācijas līdzekļu izmantošana lasīt
  • Attēlu apstrāde (GIMP lasīt; INKSCAPE lasīt)
  • Tīmekļa lappušu veidošana lasīt

Vācu valoda

Bioloģija

Psiholoģija