Ģimnāzijas dalība dažādos projektos

Logo_IZM_1viaa_logo-625x318

Valsts izglītības attīstības aģentūras projekts IZGLĪTĪBAS INOVĀCIJĀM „Rudens akadēmija” (2011.g.)arrow-right


 

ESF-un-ES-karogs-logo

arrow-rightSociālās integrācijas programma jauniešiem dzīves, darba prasmju un karjeras attīstībai (2009.g. – 2011.g.)


arrow-rightPaaudžu laipa (2009.g. – 2011.g.)


logo_j

ESF projekts “Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (2008.g. – 2011.g.)

Vienošanās Nr. 2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002 arrow-right


 

logo_j

ESF projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (2008.g. – 2011.g.)

 Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001  arrow-right


Dalība Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes kustības projektā “Jūties droši! Palīdzi!”(2008.g. -2009.g.)

arrow-right


Alternatīvās izglītības metodes komercizglītībā (2007.g. -2008.g.)arrow-right

 


 

ES nacionālais projekts dabaszinātņu un matemātikas priekšmetu kvalitātes uzlabošanai (2007.g. -2008.g.)arrow-right

 


Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā (2006.g. -2007.g.)

arrow-right

 


ES nacionālais projekts dabaszinātņu un matemātikas priekšmetu kvalitātes uzlabošanai (2006.g. -2007.g.)

arrow-right


 Bērniem draudzīga skola (2006.g. -2007.g.)arrow-right

 


Veselību veicinoša skola (2006.g. -2007.g.)arrow-right

 


SOCRATES COMENIUS 1 “Paaudžu dienasgrāmata- ikdiena dzelzs priekškara abās pusēs” (2006.g. -2007.g.)

arrow-right