2017./2018. mācību gada projekti ģimnāzijā

ERASMUS+

Pedagogu plānošanas prasmes kompetencēs balstītā izglītībā / Improvement of teacher`s planning skills in competency based education

NR. 2017-1-LV01-KA219-035454_1


SAM 8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi

direktore Agita Zariņa


SAM 8.3.5. Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs- konsultants skolā

Pedagogs- karjeras konsultants VPĢ – Lauma Lāce

Konsultāciju laiki

P. 9:00 – 16:00
O. 9:00 – 16:00
T. 9:00 – 16:00
C. 9:00 – 16:00
P. 9:00 – 16:00

Vairāk mājas lapas sadaļā Karjeras centrs


Nr.8.3.2.2/16/I/001 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

direktores vietnieks izglītības jomā Māris Bušmanis


Nr.8.3.4.0/16/I/001 Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

sociālā pedagoģe Elīna Vīre un psiholoģe Ieva Rozīte-Ķikse


Projekts Nordplus Junior 2017 Atbildība un cilvēcība- mūsdienīga jaunieša raksturojoši lielumi

skolotāja SandaDeisone  un norvēģu kluba dalībnieki


Sadraudzības projekts Bjorngarden skolu Norvēģijā

skolotājas Marta Empele un  Sanda Deisone


Dalība Skolu brīvprātīgajā tīklā – skolas vadība un ieinteresētie skolotāji

direktores vietnieki izglītības jomā Ilva Lakuča, Arta Pūgule-Ignate un metodiķis Nils Mosejonoks un citi VPĢ skolotāji

Brīvprātīgais skolu tīkls kompetenču pieejas izglītībā sekmīgai īstenošanai ir 2017.gada februārī aizsāktās pilsoniskās iniciatīvas “Atklāj savu un savas skolas kompetenci” darbības rezultāts. Tīkla darbībā ir apvienojušās visu veidu un visu izglītības pakāpju izglītības iestādes. Skolu tīkla darbības pamatā ir trīs principi:

  • uz mērķi un sasniedzamo rezultātu orientēta darbība (metodiskā darba pilnveide ir tīkla saturiskais darbības pamats, tīkla darbības rezultāti tiek mērīti un apkopoti kvantitatīvi un kvalitatīvi, un tie ir brīvi pieejami visiem interesentiem.);
  • brīvprātība (iesaistīšanās tīkla darbībā notiek uz 6 mēnešiem vai ilgāk tieši tādā apjomā, kādā skola vēlas);
  • sadarbība (skolas apvienojas kopīgā darbībā trīs prioritātēs uz 6 mēnešu ciklu;prioritātes nosaka trīs skolas, kuras uzņemas koordinatora lomu).

Kādi ir brīvprātīgā skolu tīkla darbības mērķi?

Virsmērķis – veicināt  izglītības iestāžu sadarbību un inovācijas metodiskā darba jautājumos skolā, novadā un Latvijā, īstenojot pāreju uz kompetencēs balstītu izglītību.

Sasniedzamais rezultāts 1 gada laikā – ir izveidojies stabils, profesionāls un atpazīstams skolu tīkls Latvijā, kura galvenā darbošanās ir saistīta ar metodiskā darba pilnveidi skolā, novadā, Latvijā.

Sasniedzamais rezultāts tuvāko 4 gadu laikā – tiek īstenota koordinēta, savstarpēji līdzatbildīga un normatīvajos dokumentos definēta kompetenču pieeja izglītībā, kur brīvprātīgais skolu tīkls darbojas kā atbalsta mehānisms.

Sasniedzamais rezultāts 10 gadu laikā – īstenot sistēmiskas, skolu iniciētas pārmaiņas izglītībā Latvijā, kur brīvprātīgais skolu tīkls ir viens no pārmaiņu iniciatoriem un ieviesējiem.

Kā darbojas brīvprātīgais skolu tīkls?

Brīvprātīgā skolu tīkla darbības centrālā aktivitāte ir 2 dienu universitāte vasarā un 1 dienas universitāte ziemā. Tās laikā skolas dalās ar iepriekšējā mācību gadā paveikto un apkopoto pieredzi metodiskajos jautājumos. 2 dienu laikā darbojas arī domnīcas, kurās diskutē par izglītībā aktuālajiem jautājujiem, kā arī aktualizē nākamo izglītības iestādēm nepieciešamo pieredzi turpmākajā posmā un vienojas par nākamo 6 mēnešu darbības prioritātēm. 6 mēnešu darbības laikā 3 skolu tīkla koordinatori nosaka savu darbības saturisko prioritāti un piedāvā citām izglītības iestādēm 3 aktivitātes: 1 konferenci, semināru vai darbnīcu, 1 akvititāti virtuālā vidē, 1 četru līdz astoņu stundu kursus citiem pedagogiem. Papildus aktivitātes tiek piedāvātas skolu direktoriem un direktoru vietniekiem, interešu un kultūrizglītības iestādēm, profesionālajām izglītības iestādēm, pirmsskolas izglītības iestādēm. No 2018.gada ir plānotas īpašas aktivitātes jaunajiem pedagogiem, vecākiem un skolēniem.

Informācija no portāla www.vitae.lv


Euroscola

direktores vietnieks izglītības jomā Māris Bušmanis, skolotājas Evija Kārkliņa un Māra Gavare