9.un 12.aprīlī notika Valmieras apriņķa tautisko deju kolektīvu un Vidzemes reģiona mūsdienu deju kolektīvu repertuāra apguves skates, gatavojoties nākamvasar notiekošajiem XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 7.-9.klašu tautisko deju kolektīvs ”Pārgaujas delveri” ieguva II pakāpes diplomu, bet 10.-12.klašu deju kolektīvs – I pakāpes diplomu. Savukārt abi mūsdienu deju grupas “Flash” sastāvi ar labiem un lieliskiem rezultātiem, izdejojot 4 dažādas dejas, cīnījās par tiesībām piedalīties mūsdienu deju lieluzvedumā. Liels paldies ikvienam dejotājam par ieguldīto darbu, gatavojoties skatēm! Īpašs paldies tautisko deju kolektīva “Pārgaujas delveri” vadītājai Gunitai Kļaviņai” un koncertmeistarei Ilutai Uškānei, kā arī mūsdienu deju grupas “Flash” vadītājai Lindai Mīļajai par lielo darbu, gatavojot mūsu deju kolektīvus Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem!