sk_8971

Agita Zariņa

direktore
??

Māris Bušmanis

direktores vietnieks mācību procesa organizācijā
???????????????????????????in??

Ilva Lakuča

direktores vietniece audzināšanas darbā
Janis

Jānis Ķīsis

direktores vietnieks saimnieciskos jautājumos
?????????????????????????????

Arta Pūgule-Ignate

direktores vietniece informātikā
sk_9123

Nils Mosejonoks

metodiķis
sk_9123

Lauma Lāce

direktores vietniece izglītības jomā
??

Ērika Ivanova

direktores vietniece mācību procesa organizācijā

Atbalsta personāls

?????????????????????????????

Ieva Rozīte-Ķikse

psiholoģe

Elīna Vīre

sociālā pedagoģe
sk_9123

Lauma Lāce

pedagogs – karjeras konsultants
??

Ināra Sunepa

medmāsa

Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas pedagogi

??

Sandra Gredzena

informatīvā centra vadītāja
?????????????????????????????

Gita Apsīte

latviešu valoda un literatūra
??

Māris Bušmanis

latviešu valoda un literatūra
sk_8129

Aija Ignate

latviešu valoda un literatūra
??

Sandra Krūze

latviešu valoda un literatūra
sk_5166

Inta Kudure

latviešu valoda un literatūra
rsz_sk_7817

Inga Mudele

latviešu valoda un literatūra
?????????????????????????????

Ilva Lakuča

latviešu valoda un literatūra
sk_8971

Agita Zariņa

latviešu valoda un literatūra
sk_9123

Lauma Lāce

latviešu valoda un literatūra
??

Ērika Ivanova

vācu valodas skolotāja
?????????????????????????????

Astra Pacēviča

krievu valoda
sk_8458

Ilze Šteinberga

krievu valoda
?????????????????????????????

Agita Ziņģīte

krievu valoda
?????????????????????????????

Olita Nīmante

vācu valoda
sk_8260

Ilze Dukure

angļu valoda
?????????????????????????????

Līga Eglīte

angļu valoda
rsz_sk_5520_a_jeksevica

Anita Jekševica

angļu valoda
sk_44288

Evija Kārkliņa

angļu valoda
Lita

Lita Paulsone

angļu valoda
Sanda

Sanda Deisone

norvēģu valoda
??

Uldis Žīgurs

mājturība un tehnoloģijas zēniem
sk_8429

Mairita Sprancmane

mājturība un tehnoloģijas meitenēm
Solvita

Solvita Eliņa

mūzika
?????????????????????????????

Dace Atslēga

sociālās zinības, matemātika
sk_4639

Anda Asafreja

sociālās zinības
12a_9035

Māra Gavare

vēsture, politika un tiesības
??

Juris Mūrnieks

vēsture, sociālās zinības, politika un tiesības
rsz_sk_8426_i_berzina

Ināra Bērziņa

matemātika
?????????????????????????????

Ārija Ķīse

matemātika
rsz_sk_2771

Ilze Melne

matemātika
rsz_ināra_veita

Ināra Veita

matemātika
?????????????????????????????

Mētra Krišjāne

matemātika, fizika, dabaszinības
?????????????????????????????

Dzintara Kalniņa

bioloģija, veselības mācība
?????????????????????????????

Baiba Priedīte

fizika
?????????????????????????????

Guna Taube

bioloģija
sk_5675

Eva Pētersone

bioloģija, ķīmija, dabaszinības
Valentina

Valentīna Sīle

fizika, dabaszinības
Natalija

Natālija Pincere

dabaszinības
Maris

Māra Ozola

informātika, programmēšana
??

Inta Grabe

informātika, programmēšana
?????????????????????????????

Arta Pūgule-Ignate

informātika, programmēšana
?????????????????????????????

Evita Kornete

sports
sk_9123

Gints Trēziņš

sports

Marta Empele

sports

Anda Zīverte

mājturība un tehnoloģijas,vizuālā māksla

Velta Rone

Vizuālā māksla
sk_9123

Nils Mosejonoks

vēsture, kulturoloģija
sk_9123

Dana Ukasa

angļu valoda, franču valoda
sk_9123

Inese Birzniece

fizika
Imants Kelmers

Imants Kelmers

mājturība un tehnoloģijas (zēniem)
??

Tatjana Alena

krievu valoda
??

Inga Kļaviņa

ģeogrāfija