Liels, liels paldies 7.a, 7.b, 7.c, 8.c, 10.c un 11.b klases skolēniem un klases audzinātājām par atsaucību un čaklo darbošanos RUDENS TALKĀ 2018! Jūs esat paveikuši labu darbiņu – sakopuši mūsu skolas teritoriju Latvijas simtgadei!

Tāpat liels PALDIES ikvienam valsts svētku koncerta “Stāstiet man pasakas, labie ļaudis!” skatītājam – koncerta organizētāji un dalībnieki augstu vērtē jūsu nopietno un cieņpilno attieksmi un uzvedību koncerta laikā!