Paldies Valmieras Izglītības pārvaldei un personīgi Solvitai Andžānei, VPĢ absolventiem Ievai un Mečislavam Maculēvičiem, Jānim Ķīsim, Edvīnam Danovskim, Agrim Bergam, Ilvai Centerei, Nikam Ciprusam, Elīnai Teterei, Ievai Bērziņai, Līgai Mačenienei, Egitai Petrovai, Evai Rozentālei, Iritai un Henriham Jānim Kiršblūmiem, sadarbības partneriem „Vidzemes slimnīcai” un personīgi Ingai Ozoliņai un Benitai Brilai, Vidzemes Augstskolai un personīgi Gatim Krūmiņam un Aigaram Andersonam, Banku augstskolai un personīgi Ilmāram Piliniekam, AS „Valmieras Stikla šķiedra”, TC „Valleta” un personīgi Montai Rubenei, apgādam „Zvaigzne ABC” un personīgi Laimai Nagliņai un Līgai Penkai, Jāņa Rozes grāmatnīcai un personīgi Ilzei Veisbārdei, AS „Latvijas Valsts meži” un personīgi Vilmāram Katkovskim, tirdzniecības uzņēmumam „Elīze” un personīgi Sarmai Gulbei, restorānam „Rātes vārti” un personīgi Ivetai Bošai, ziedu salonam „Vētras” un personīgi Edītei Kalniņai, kafejnīcai “Jauna saule”, kolēģiem skolā un visiem vārdos nenosauktajiem draugiem, kuriem pateicoties, tapa svētki!

Paldies visiem, kuri piedalījās dejuspēles  “TOBĀGO” tapšanā: režisorei – Agitai Ziņģītei, deju horeogrāfei – Sintijai Skrabei (12.B), VPĢ teātrim (vadītāja Agita Ziņģīte), 7.-9.klašu un 10.-12.klašu mūsdienu deju grupai “FLASH“ (vadītāja Linda Mīļā), 7.-9.klašu un 10.-12.klašu tautisko deju kolektīvs “PĀRGAUJAS DELVERI” (vadītāja Gunita Kļaviņa, koncertmeistare Iluta Uškāne), tehniskam atbalstam (Danīls Ņikiforovs (12.c) un Dāvis Maskavičs (VVV))!

Paldies Valmieras Kultūras centram par uzņemšanu! Īpašs paldies Ilvai Lakučai un Mārim Bušmanim, bez kuriem šo skaisto svētku nebūtu!