Metodiskās kolēģijas

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas Metodiskā kolēģija

Anda Asafreja

Ilze Dukure

Dzintara Kalniņa

Evita Kornete

Ilze Melne

Velta Rone

Dana Ukasa

 

Pilsētas metodiskās apvienības

Māris Bušmanis – latviešu valodas un literatūras MA vadītājs t. 64207513, mob. t. 29573195, [email protected]


Ilze Dukure – angļu valodas MA vadītāja mob.t. 29561800, [email protected]lv


Māra Gavare – Latvijas un pasaules vēstures, politikas un tiesību MA vadītāja mob. t. 2999476, [email protected]


Dace Atslēga – ekonomikas, sociālo zinību MA vadītāja mob.t. 26389519, [email protected]


Astra Pacēviča – krievu valodas skolotāju MA vadītāja mob. t. 29243279, [email protected]


Solvita Eliņa – mūzikas skolotāju MA vadītāja mob.t. 29940588, [email protected]


Uldis Žīgurs – mājturības un tehnoloģiju (zēniem) skolotāju MA vadītājs [email protected]