PALDIES par atsaucību un čaklo darbošanos Paulai Esterei Bojārei, Maretai Jurgensonei, Kristiānai Avotiņai (8.b), Alisei Jansonei, Artai Martai Hohlovai (8.c), Sabīnei Točai, Alīsijai Renātei Janītei, Andīnai Brīvulei, Tomam Burcevam, Robertam Saulītim (10.a), Sigitai Skrabei, Megijai Sedvaldei, Krišjānim Šicam, Reinim Mačulānam, Hugo Prauliņam (10.c), Kārlim Tomsonam, Daniēlam Goldbergam (11.b), skolēnu brīvlaikā iekārtojot mācību kabinetus renovētajā skolā!

Liels paldies arī skolotājām Andai Zīvertei un Gunai Taubei un skolas darbiniecēm Līgai Glāzerei un Andai Ozolai par zaļo augu sastādīšanu!