Lepojamies ar skolēniem, kuri augstiem sasniegumiem ieguvuši DSD jeb Vācu valodas diplomu: Andri Kārkliņu (12.b kl.), Lauru Dičevu (12.c kl.), Artūru Elvi Pasīti un Dairi Krasovski (12.d kl.)! Milzum liels PALDIES skolotājai Olitai Nīmantei!