Sveicam Latvijas izglītojamo Eksakto zinātņu dienas konkursa 2.vietas ieguvēju komandu: Adrianu Netli (11.d kl.), Elīnu Fjodorovu, Raineru Leonu Justu, Sindiju Keziku un Artūru Ķelpi (12.c kl.)! Paldies skolotājai Baibai Priedītei! Piecu zinātņu – fizikas, ķīmijas, datorikas, ģeogrāfijas un bioloģijas – konkursā 1.vietu ieguva Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas izglītojamie, bet 3.vietu – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas jaunieši.