Aktualitātes 2017./2018. mācību gadā

VPĢ absolventu izvēlētās augstskolas, koledžas u.c. mācību iestādes

Mācību iestāde2014./2015. m.g.2015./2016. m.g.2016./2017. m.g.
Latvijas Universitāte11176
Rīgas Tehniskā universitāte5119
Vidzemes Augstskola131112
Latvijas Lauksaimniecības universitāte384
Rīgas Stradiņa universitāte353
Ekonomikas un kultūras augstskola210
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola160
Banku augstskola101
Latvijas Kultūras akadēmija001
Ventspils Augstskola002
Latvijas Policijas akadēmija (koledža)010
Biznesa augstskola “Turība”011
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija511
Liepājas Universitāte
102
Latvijas Jūras akadēmija010
RISEBA020
Alberta koledža1
RSU Sarkanā krusta koledža5
Citas mācību iestādes (tostarp profesionālās māc. iestādes u.c. arī ārpus Latvijas) 14 8 5
Kopā Latvijas augstskolās
55 no 8181 no 10349 no 57
Kopā %68%79%85%

Interneta adreses, kurās var atrast informāciju par profesijām un mācību iestādēm

www.niid.lv
Lapā atrodama informācija par Latvijas izglītības iestādēm. Datubāzē atrodamas profesionālās vidējās izglītības programmas, augstākās izglītības studiju programmas, kā arī augstskolu un koledžu izglītības piedāvājums, arī karjeras izvēles testi.
www.uzdevumi.lvSadaļā “Kur mācīties” iespēja izvēlēties informāciju par visu līmeņu studijām un atbilstošām programmām.
www.prakse.lvAugstskolu un studiju TOP’s, izglītības iestāžu un uzņēmumu iepazīšana, karjeras testi.
www.nva.gov.lvSadaļā “Karjera”/ Jauniešiem. Sevis izpētes metodikas, profesiju un interešu jomu iepazīšana.
www.profesijupasaule.lvVeidota kā virtuāla pilsēta, kas sastāv no uzņēmumu „mājām”, kuras katra ataino kādu no profesionālām jomām un tajā ietilpstošās profesijas. Par katru profesiju ir pieejams kodolīgs apraksts, intervija ar šajā profesijās strādājošo, fotogrāfiju galerija un izglītības iespēju sadaļa.