Aktualitātes 2017./2018. mācību gadā

16. janvārī skolā viesojās PRAKSE.LV pārstāvis, mūsu skolas absolvents Kristaps Bērziņš, kurš tikās ar 12.kl.skolēniem. Skolēni uzzināja par portāla piedāvājumiem,  kuras augstskolas ierindojas topos. Kristaps aicināja skolēnus atrasts savu sirds profesiju, izklāstīja dažādus interesantus un noderīgus padomus par darba interviju, kā arī skolēniem pašiem bija iejusties darba meklētāja lomā. Daži skolēni bija ļoti ieinteresēti un vēlējās pārstāvim uzdot individuāli savus jautājumus par nākotnes profesiju.

    


15.janvārī Swedbank finanšu eksperti Adriāna Kauliņa, Evija Kropa un Reinis Jansons vadīja mācību stundas, skolu programmas ietvaros-DZĪVEI GATAVS 11.kl.skolēniem. Skolēniem tika sniegts ieskats dažādas finašu nozares profsijās un deva iespēju iejusties bankas speciālista lomā. Šādas mācību stundas dod iespēju skolēniem attīstīt 21.gs.kompetences, kā, piemēram, finanšu pratību, sadarbības un komunikācijas prasmes.

         


10. janvārī 7.līdz 9.kl. skolēniem tika piedāvāta izglītojoša lekcija un meistarklase-NO HOBIJA LĪDZ UNIKĀLIEM SASNIEGUMIEM. To vadīja pārstāve no Learn IT, Linda Sinka, kura skolēnus iepazīstināja ar inženiera un programmētāja profesijām, kādas prasmes, iemaņas tām ir nepieciešamas, kā arī kur un kāda izglītība vajadzīga, lai apgūtu minētās profesijas. Skolēni uzzināja, cik plašas un daudzveidīgas darba iespējas tiek piedāvātas šīm divām profesijām. Noslēgumā skolēni veica praktisku uzdevumu un varēja iejusties programmētāja lomā.

           

Sadarbībā ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros nr.8.3.5.0/16/I/001


10.janvārī 11.klašu skolēniem notika nodarbība par mērķu plānošanu-VEIDO DZĪVI, NEVIS KARJERU. Nodarbību vadīja, skolas absolvente, Jauniešu akadēmijas lektore Dace Briede-Zālīte. Dace aicināja skolēnus izvērtēt un apzināties, ka katram ir sava sirds profesija. Lai dzīvē kaut ko spētu spētu sasniegt, ir jātic saviem sapņiem un mērķiem. Skolēni katrs izveidoja savu mērķu karti, kas deva iespēju izvērtēt savu nākotnes aicinājumu profesiju pasaulē.

   

Sadarbībā ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros nr.8.3.5.0/16/I/001


24.novembrī 8.klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt “Tehnobuss“, kurā atrodas mobilā demonstrāciju laboratorija.

  

Apmeklējums notika sadarbībā ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros nr.8.3.5.0/16/I/001


6.novembrī 10.kl. skolēniem notika tikšanās ar Rīga TV 24 vadītāju un skolas absolventu Aivi Ceriņu.

Tikšanās notika sadarbībā ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros nr.8.3.5.0/16/I/001


Ieskaties! Atrodi sev noderīgu informāciju!

Skolā izveidoti informatīvi karjeras izglītības stendi.

      


VPĢ absolventu izvēlētās augstskolas, koledžas u.c. mācību iestādes

Mācību iestāde2014./2015. m.g.2015./2016. m.g.2016./2017. m.g.
Latvijas Universitāte11176
Rīgas Tehniskā universitāte5119
Vidzemes Augstskola131112
Latvijas Lauksaimniecības universitāte384
Rīgas Stradiņa universitāte353
Ekonomikas un kultūras augstskola210
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola160
Banku augstskola101
Latvijas Kultūras akadēmija001
Ventspils Augstskola002
Latvijas Policijas akadēmija (koledža)010
Biznesa augstskola “Turība”011
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija511
Liepājas Universitāte
102
Latvijas Jūras akadēmija010
RISEBA020
Alberta koledža1
RSU Sarkanā krusta koledža5
Citas mācību iestādes (tostarp profesionālās māc. iestādes u.c. arī ārpus Latvijas) 14 8 5
Kopā Latvijas augstskolās
55 no 8181 no 10349 no 57
Kopā %68%79%85%

Interneta adreses, kurās var atrast informāciju par profesijām un mācību iestādēm

www.niid.lv – nacionālā izglītības iespēju datubāze ir interneta vietne, kurā atrodama informācija par Latvijas izglītības iestāžu piedāvātajām izglītības iespējām
www.izm.lv – Izglītības sistēma; Pārskati par izglītību; Vispārējā izglītība; Profesionālā izglītība; Augstākā izglītība
www.visc.gov.lv – Vidējās izglītības programmas atbilst konkrētajai studiju programmai; kādi centralizētie eksāmeni jākārto; par papildus prasībām augstskola informē vismaz piecus mēnešus pirms uzņemšanas sākšanas
www.ljp.lv- Latvijas Jaunatnes padome
www.aiknc.lv – Informācija par augstskolu un koledžu statusu; par augstskolu un koledžu licencēšanu, akreditāciju. isec.gov.lv/eksameni/augstskolas.shtml Uzņemšanas noteikumi augstskolās
www.karjerascentrs.lv – profesijas, to apraksti
www.jaunatneslietas.lv – Informācijas portāls par un ap jauniešiem
www.prakse.lv – Sadaļā Studijas alfabēta kārtībā nosauktas studiju programmas, augstskola, studiju veids, ilgums un iegūstamais grāds. Ir pieejams arī meklētājs pēc studiju virziena, izglītības iestādes un tās atrašanās vietas
Darba iespējas www.cv-online.lv

www.valmiera.lv – sadaļa IZGLĪTĪBA Izglītības pārvalde, skolas u.c.

www.e-darbs.lv
www.workingdau.lv
www.vakance.lv
www.cvmarket.lv
www.fontes.lv
www.ariko.lv
www.nva.gov.lv
www.cv.lv
www.viaa.gov.lv

www.arodagentura.lv