Lepojamies!

Lepojamies!

Paldies mūsdienu deju grupai “Flash” un viņu mākslinieciskajai vadītājai Lindai Mīļajai par izcilo sniegumu mūsdienu deju konkursā – koncertā “Mēs kopā”, kas notika 14.februārī Valmieras Kultūras centrā! Jaunieši ar deju “Pazaudēt meklējot” ieguva I pakāpesdiplomu un tiesības pārstāvēt mūsu skolu un pilsētu Vidzemes novada

Sveicam!

Sveicam!

Sveicam VPĢ komandu “Sotax”, kas ieguvusi 3.vietu Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas (JĢS) komandu olimpiādē. Komandu pārstāvēja Artūrs Ķelpe (12.c), Danīls Ņikiforovs (11.c), Emīls Krasts (10.c) un Dāvis Krasts (8.d.). Skolotāja – Anda Asafreja.

Sveicam!

Sveicam!

Sveicam Valmieras pilsētas un starpnovadu 11., 12.klašu izglītojamo olimpiādes latviešu valodā un literatūrā laureātes: 1.vietas ieguvējas Veniju Kalniņu (11.c kl., sk. Sandra Krūze) un Ievu Bērziņu (12.c kl., sk. Aija Ignate), 2.vietas ieguvējas Viktoriju Borovko (11.b kl., sk. Gita Apsīte un Māris Bušmanis), Betiju

Sveicam!

Sveicam!

Sveicam Valmieras pilsētas un starpnovadu 11., 12.klašu izglītojamo olimpiādes ekonomikā laureātus: 2.vietas ieguvēju Emīlu Pēteri Kantānu (12.c kl.), 3.vietas ieguvēju Adrianu Netli (11.d kl.) un viņu skolotāju Daci Atslēgu!