Par skolas statusu

Par skolas statusu

Ir 2018.gada 29.novembris. Valsts 100gadē Pārgaujas ģimnāzijai ir vēsturisks mirklis – jauns dzīves slieksnis. Mums ir prieks, lepnums un reizē liela atbildība Jums paziņot pašvaldības domes lēmumu izvirzīt mūsu skolu valsts ģimnāzijas statusa saņemšanai 2019./2020. mācību gadā. Tas ir gan

Sveicam!

Sveicam!

Sveicam Valmieras pilsētas un starpnovadu 10.-12.kl. olimpiāžu laureātus: angļu valodā – Sintiju Gulbi (10.c kl., sk. Līga Eglīte, Ilze Dukure) un Artūru Elvi Pasīti (12.d kl., sk. Dana Ukasa); vācu valodā – Lindu Sudrabiņu (10.b kl.), Andri Kārkliņu (12.b kl.), Lauru Dičevu (12.c kl.) un Danielu Gūtmārci (10.a kl.); paldies arī vācu val. skolotājai Olitai Nīmantei!

PALDIES!

PALDIES!

Liels, liels paldies 7.a, 7.b, 7.c, 8.c, 10.c un 11.b klases skolēniem un klases audzinātājām par atsaucību un čaklo darbošanos RUDENS TALKĀ 2018! Jūs esat paveikuši labu darbiņu – sakopuši mūsu skolas teritoriju Latvijas simtgadei! Tāpat liels PALDIES ikvienam valsts