Lepojamies!

Lepojamies!

Sveicam Draudzīgā aicinājuma Goda medaļas un Goda diploma ieguvējus Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas ķīmijas skolotāju Evu Pētersoni un ģimnāzijas absolventu mecenātu Dr. iur. Edvīnu Danovski! Sakām paldies un lepojamies ar jums!

Sveicam!

Sveicam!

Sveicam Valmieras pilsētas un starpnovadu 9.-12.klašu izglītojamo olimpiādes krievu valodā laureātus: 2.vietas ieguvējus Elīnu Teteri (9. a kl.), Jūliju Veremeju un Elīnu Čižinoku (9.b kl.) un Vladi Kosteviču (12.d kl.), 3.vietas ieguvēju Paulu Bērziņu (9.a kl.) un Atzinības raksta ieguvējus

Sveicam!

Sveicam!

Sveicam Valmieras pilsētas un starpnovadu 11., 12.klašu izglītojamo olimpiādes filozofijā laureātus: 1.vietas ieguvēju 12.b klases skolēnu Emīlu Vilcānu un 2.vietas ieguvēju 11.a klases skolēnu Niku Ciprusu! Paldies skolotājai Evijai Kārkliņai!

Sveicam!

Sveicam!

Sveicam Valmieras pilsētas un starpnovadu 8., 9.kl. izglītojamo olimpiādes latviešu valodā un literatūrā laureātus: 1.vietas ieguvējas Lauru Dičevu (8.a kl.) un Ievu Bērziņu (9.c kl.), 2.vietas ieguvējus Artūru Ķelpi un Sindiju Keziku (9.b kl.), 3.vietas ieguvēju Renāti Taurīti (9.b kl.)