Interešu izglītības nodarbību sākumi

Interešu izglītības nodarbību sākumi

deju kolektīvs “Pārgaujas delveri” (vad. G.Kļaviņa) – 5. septembrī pl.16.00 (7.-9.klasēm) un pl.17.00 (10.-12.klasēm) Valmieras sākuskolas lielajā zālē; mūsdienu deju grupa “Flash” (vad. L.Mīļā) – 6. septembrī pl.16.00 Valmieras sākumskolas lielajā zālē; jauktais KORIS “Pārgauja” (vad. I.Točs) –10. septembrī pl.15.30