Sveicam!

Sveicam!

Sveicam Valmieras pilsētas un starpnovadu 10.-12.klašu izglītojamo olimpiādes krievu valodā laureātus: 1.vietas ieguvējus Kseniju Kotoviču (10.a kl., sk. Agita Ziņģīte), Andru Sietinsoni-Kozlovu (10.b kl., sk. Astra Pacēviča), Aleksandru Alanu Kalniņu (11.a kl., sk. A.Ziņģīte), Ingaru Martinsonu (12.c kl., sk. A.Pacēviča)

Sveicam!

Sveicam!

Sveicam Valmieras pilsētas un starpnovadu 9.-12.klašu izglītojamo olimpiādes ķīmijā laureātus: 1.vietas ieguvēju Adrianu Netli (12.d kl., sk. Eva Pētersone), 2.vietas ieguvējus Dāvi Krastu (9.d kl., sk. Dzintara Kalniņa), Markusu Danielu Kolosovu (10.b kl.) un Mairi Bērziņu (11.c kl., sk. E.Pētersone)