Sveicam!

Sveicam!

Priecājamies par 8.a klases skolnieces Elīzas Terēzes Treijas iegūto 2. vietu zīmējumu konkursā “SIBĪRIJAS BĒRNI  1941/1949” Latvijas vispārizglītojošo un mākslas skolu audzēkņiem, kas tika organizēts, lai pievērstu sabiedrības uzmanību Latvijas vēsturei.

Sveicam!

Sveicam!

Sveicam mūsu skolas badmintona komandu, kas 2. maijā Latvijas skolu čempionātā badmintonā izcīnija augsto 2.vietu. Komandā startēja Diāna Baltiņa, Nora Konovalova, Dana Bortkēviča, Gustavs Ankravs, Edgars Vaivads. Paldies jauniešiem par skolas vārda popularizēšanu!

Paldies visiem, kuri bija kopā ar mums!

Paldies visiem, kuri bija kopā ar mums!

Paldies Valmieras Izglītības pārvaldei un personīgi Solvitai Andžānei, VPĢ absolventiem Ievai un Mečislavam Maculēvičiem, Jānim Ķīsim, Edvīnam Danovskim, Agrim Bergam, Ilvai Centerei, Nikam Ciprusam, Elīnai Teterei, Ievai Bērziņai, Līgai Mačenienei, Egitai Petrovai, Evai Rozentālei, Iritai un Henriham Jānim Kiršblūmiem, sadarbības