Sveicam!

Sveicam!

8.a klases skolniece Elīza Terēze Treija 14.jūnijā Rīgas pilī saņēma diplomu un naudas balvu  /60.- EURO/  par iegūto 2. vietu zīmējumu konkursā “SIBĪRIJAS BĒRNI  1941/1949” Latvijas vispārizglītojošo un mākslas skolu audzēkņiem. Paldies Elīzai Terēzei un viņas skolotājai  Andai Zīvertei!