Bezmaksas interešu izglītības pulciņi 2017./2018.m.g.

KlasePirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
I. Bērnu un jauniešu kultūrizglītības programma
1.Norvēģu klubs (S.Deisone)7. – 12.

No 15.10

Norvēģu klase piebūvē

No 15.10

Norvēģu klase piebūvē

No 15.10

Norvēģu klase piebūvē

2.Vokālais ansamblis (A.Tomsone)7. – 9.

No 15.10

Auditorija

 
3.Pamatskolas meiteņu koris (S.Eliņa)7. – 9.

No 14.25

Auditorija

No 14.25

Auditorija

4.Jauniešu koris „Pārgauja” (I.Točs)10. – 12.

No 15.10

Auditorija/

svinību zāle

12.05

Auditorija

5.Tautisko deju kolektīvs „Pārgaujas delveri” (G.Kļaviņa)7. – 9.

No 16.00

Svinību zāle

No 16.00

Svinību zāle

6.Tautisko deju kolektīvs „Pārgaujas delveri” (G.Kļaviņa)10. – 12.

No 17.00

Svinību zāle

No 17.00

Svinību zāle

7.Mūsdienu deju grupa (L.Mīļā)7. – 12.

No 16.00

Svinību zāle

No 16.00

Svinību zāle

8.Teātra sports (A.Ziņģīte)7. – 12.

No 15.10

Teātra klase

No 15.30

Teātra klase

9.Teātris (A.Ziņģīte)

7. – 9.

 

No 17.00

Teātra klase

No 17.00

Teātra klase

10.Teātris (A.Ziņģīte)10. – 12.

No 15.30

Teātra klase

No 15.30

Teātra klase

11.Muzikāli dramatiskais teātris (K.Salmiņš)12.*pēc režisora individuāla grafika*pēc režisora individuāla grafika*pēc režisora individuāla grafika*pēc režisora individuāla grafika
II. Bērnu un jauniešu sporta programma
1.Šahs (E.Gulbis)7. – 12.

No 13.00

Piebūve

No 13.00

Piebūve

No 13.00

Piebūve

No 13.00

Piebūve

III. Bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades izglītības programma
1.Robotika (I.Grabe)10. – 12.

No 15.10

datorklasē

2.Kiberdrošības pamati skolēniem  (M.Ābele)7. – 12.

No 15.10

datorklasē

IV. Bērnu un jauniešu vides izglītības programma
1.Jaunsardze (G.Ceriņš)7. – 12.

No 15.40

28.kabinets

 

Sagatavoja VPĢ direktores vietniece audzināšanas darbā Ilva Lakuča