Klašu saraksts:

Konsultācijas

Stundu izmaiņas visām klasēm (Ceturtdiena, 28.septembris).

St.Laiks 9.A10.C10.D11.B11.D12.A
1.8.15 - 8.55Datorika [59./60.]Sports [PB]Sports [PB]Matemātika [26.]Klases stunda [22.] 1.svešvaloda [37./P34.]
2.9.05 - 9.45Bioloģija [35.]Bioloģija [21.]Matemātika [26.]Progr. pamati [59./60.]L-jas un pas. vēsture [8.]
3.9.55 - 10.35Matemātika [41./26./12./13.]2.svešvaloda [P33./38.]Matemātika [24.]Bioloģija [21.]Progr. pamati [59./60.]L-jas un pas. vēsture [8.]
4.11.05 - 11.451.svešvaloda [37./45.]2.svešvaloda [P33./38.]Latviešu val. [14.] Latviešu val. [17.] L-jas un pas. vēsture [8.]Literatūra [28.]
5.12.05 - 12.45Latviešu val. [17.] 1.svešvaloda [23./37.]2.svešvaloda [38./P33./16.]1.svešvaloda [P34.]L-jas un pas. vēsture [8.]Matemātika [13./26.]
6.12.55 - 13.35Ģeogrāfija [9.] 1.svešvaloda [23./37.]2.svešvaloda [38./P33./16.]1.svešvaloda [P34.]Matemātika [13.]Fizika [F.]
7.13.40 - 14.20Mūzika [Aud.] Matemātika [26.] 1.svešvaloda [P34./37.]Ķīmija [43.]Ekonomika [41.]Latviešu val. [14./24.]
8.14.25 - 15.05 Latviešu val. [42.]Progr. pamati [59./60.]Ģeogrāfija [9.]1.svešvaloda [22.]2.svešv. (krievu) [25.]
9.15.10 - 15.50

St.Laiks12.B12.C
1.8.15 - 8.55Matemātika [P27.]Ķīmija/Matemātika [Ķ./24.]
2.9.05 - 9.45Fizika/L-jas un pas. vēst. [F./44.]Ķīmija [Ķ.]
3.9.55 - 10.35Filoz./L-jas un pas. vēst. [45./44.] 1.svešvaloda [23./37.]
4.11.05 - 11.45Latviešu val. [42.]Bioloģija [21.]
5.12.05 - 12.45Dabasz./Ķīmija [28./Ķ.] Inform./Progr. pamati [59./60./34.]
6.12.55 - 13.352.svešv. (krievu) [25.]Latviešu val. [14.]
7.13.40 - 14.20Ģeogr./Kulturoloģija [9./8.]Fizika [F.]
8.14.25 - 15.05 1.svešvaloda [37./P34.]2.svešv. (krievu) [25.]
9.15.10 - 15.50