7.klašu audzinātāju tikšanās ar skolēniem

7.klašu audzinātāju tikšanās ar skolēniem

7.klašu audzinātāju tikšanās ar skolēniem 7.A klase  (003.,  009.,  013.,  022.,  035.,  038.,  043.,  044.,  047.,  048.,  049.,  052.,  053.,  056.,  058.,  063.,  078.,  083.,  084.,  085.,  089.,  090.,  092.,  095.,  097.,  113.,  115.,  122.,  124.,  126.). Klases audzinātāja tiksies

Informācija par 7.klašu uzņemšanu (08.06.2020.)

Informācija par 7.klašu uzņemšanu (08.06.2020.)

Pamatojoties uz “Noteikumi par izglītojamo uzņemšanu Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā” (apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 30.04.2020. lēmumu Nr.130 (protokols Nr. 7, 13.§), uz Valmieras pilsētas pašvaldības domes 30.01.2020. lēmuma Nr.25 (protokols Nr. 2, 24.§) “Par skolēnu skaita noteikšanu 2020./2021.mācību

Par valsts pārbaudes darbiem

Par valsts pārbaudes darbiem

Valsts pārbaudes darbu grafiks VPVĢ (aktualizēts 25.05.2020.); Valsts pārbaudes darbu programmas (aktualizēta 01.05.2020.); Valsts pārbaudījumu grafiks (aktualizēta 01.05.2020.); Valsts pārbaudes darbu norises laiki (aktualizēta 18.05.2020.); Konsultācijas (aktualizēts 20.05.2020.).

Karjeras konsultācija vasarā

Karjeras konsultācija vasarā

Pilna izmēra plakāts rakstā.

Lepojamies!

Lepojamies!

Ņemot vērā starptautiskās bioloģijas olimpiādes (IBO Challenge 2020) atlases kārtu rezultātus, Latvijas četru dalībnieku komandā kopā ar skolēniem no Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas un Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzijas uzaicināts arī Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas 12.c klases skolēns Mairis Bērziņš. IBO 2020 organizatori nolēmuši rīkot bioloģijas sacensības attālināti (bija plānota