2015./2016. mācību gads

 • 17.septembris – Dzejas stunda ar Henriku Eliasu Zēgneru.
 • 30.septembris – Noslēguma pasākums projektam “Lasi un tev sekos” Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā.
 • 9.novembris – Rīta stunda Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā – 8.a klase lasa fragmentus no M.S.Šelnesas grāmatas “Raksti smiltīs”.

2014./2015. mācību gads

 • 8.septembris – Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētā domrakstu konkursa „Kā atmodināt Saulcerīti?” noslēguma pasākums Rīgā: karnevāla gājiens pāri Akmens tiltam, iepazīšanās ar Nacionālo bibliotēku, uzvarētāju apbalvošana (No VPĢ – Santa Spilberga un Egils Lūsiņš) utt.
 • 8.septembris – Dzejas meistardarbnīca ar dzejnieku, rakstnieku un tulkotāju Sergeju Moreino VIB Bērnu apkalpošanas nodaļā.
 •  8.oktobris – Dzejas stunda ar Arvi Vigulu.
 • 17.decembris – Sociālās lasīšanas aplikācijas “Fastr Books” nodarbība 7.-8.klašu skolēniem Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā.

 2013./2014. mācību gads

 • Bibliotekārās stundas 7. un 10.klasēm.
 • 19.septembris – dzejas stunda ar Jāni Vādonu.
 • 12.novembris -Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākums.
 • Ekskursijas uz Valmieras Integrēto bibliotēku.
 • 4.aprīlis – VIB pasākums VPĢ 12.a klases skolēniem “Arī tu vari izlemt, kas pieņem Eiropas likumus”. Pēcpusdiena veltīta 2014.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Video, prezentācijas par Eiropas Parlamentu. Informācija par to, kas, kad un kā var balsot. Viktorīna un balvas.
 • 24.aprīlis – „Trakais skrējiens” 6.klašu skolēniem.
 • Skolu bibliotēku nedēļa „Informēts un vesels”.
 • Uzsākts fonda komplektēšanas modulis.

2012./2013. mācību gads

 • Vispārējā un mācību fonda inventarizācija.
 • Bibliotēku informācijas sistēmas „ALISE” ieviešana, visu bibliotēkas procesu automatizācija un rekataloģizācija.  Informācija par VPĢ bibliotēku pieejama kopkatalogā jebkuram interesentam.