Labie darbi

Labie darbi

Spītējot lietum un drēgnajam laikam, labo darbu nedēļas ietvaros 12.c klase devās sakopt bērnu un ģimenes krīzes centra ‘’Valdardze’’ teritoriju.