Sveicam!

Sveicam!

Sveicam Valmieras pilsētas un starpnovadu 7., 8.klašu skolēnu olimpiādes matemātikā laureātus: 1.vietas ieguvēju Santu Ābeli (8.c kl., sk. Ilze Melne), 2.vietas ieguvējus Undu Barisu (7.c kl., sk. Ināra Veita), Rolandu Brēžu, Betiju Karpiku (8.c kl.) un Dāvi Krastu (8.d kl., sk. I.Melne) un 3.vietas ieguvēju

Sveicam!

Sveicam!

Sveicam Valmieras pilsētas un starpnovadu 8.klašu skolēnu olimpiādes angļu valodā laureātus: 1.vietas ieguvēju Anci Lepsi (8.c kl., sk. Ilze Dukure), 2.vietas ieguvēju Rolandu Brēžu (8.b kl., sk. Evija Kārkliņa) un Atzinības ieguvēju Renāti Evu Veispāli (8.b kl., sk. E.Kārkliņa)!

Lepojamies!

Lepojamies!

Vēlam veiksmi 10.c klases skolēnam Mairim Bērziņam, kurš iekļuvis to 14 izcilāko Latvijas skolēnu vidū (olimpiādē piedalījās vairāk nekā 800 skolēnu), kuri gatavojas Latvijas skolēnu komandu dalībai Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādē aprīlī Slovēnijā! Paldies ķīmijas, fizikas un bioloģijas skolotājām Evai

Sveicam!

Sveicam!

Sveicam Valmieras pilsētas un starpnovadu 11., 12.klašu izglītojamo olimpiādes latviešu valodā un literatūrā laureātes: 1.vietas ieguvējas Veniju Kalniņu (11.c kl., sk. Sandra Krūze) un Ievu Bērziņu (12.c kl., sk. Aija Ignate), 2.vietas ieguvējas Viktoriju Borovko (11.b kl., sk. Gita Apsīte un Māris Bušmanis), Betiju

Vai gribi tikties ar EP deputātu Arti Pabriku Briselē?

Vai gribi tikties ar EP deputātu Arti Pabriku Briselē?

Eseju konkurss Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 10. un 11. klašu skolēniem Skolēni raksta eseju vienā no svešvalodām (vācu vai angļu valodā )par tēmu:  “Wie hat der Beiritt Lettlands zur Europaischen Union mein Leben, das Leben meiner Familie, mein Geburtsort beeinflusst? “