7.-9.klašu kora un jauktā kora “Pārgauja” dziedātāji!

7.-9.klašu kora un jauktā kora “Pārgauja” dziedātāji!

Tā kā 2.maijā Valmieras Kultūras centrā ir VPĢ pašdarbnieku svētki, aicinām abu koru dziedātājus piektdien, 20.aprīlī, 8.stundas laikā uz kopmēģinājumu VPĢ piebūves 32.kabinetā! Lūdzu, lūdzu, esiet atsaucīgi!

Sveicam!

Sveicam!

Sveicam Vidzemes reģiona izglītojamo olimpiādes tehniskajā grafikā laureātu Mairi Bērziņu (10.c kl.) un viņa skolotāju Uldi Žīguru!

Ielūgums absolventiem

Ielūgums absolventiem

Aicinām visus savus absolventus vēlreiz izstaigāt ģimnāzijas telpas un kavēties atmiņās pirms skolā tiek uzsākts renovācijas process. Skola būs atvērta un gaidīs jūs līdz 20.aprīlim no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Mūsu lieliskie “Pārgaujas delveri”!

Mūsu lieliskie “Pārgaujas delveri”!

Lepojamies ar 10.-12.klašu tautiskā deju kolektīva “Pārgaujas delveri” lieliskajiem panākumiem – I pakāpes diplomu Valmieras deju apriņķa deju kolektīvu skatē, kas notika Valmieras Kultūras centrā 14.aprīlī. Mūsu jaunieši ar pārliecību, aizrautību un ļoti nopietnu attieksmi izpildīja divas dejas – “Veļu

Sveicam un lepojamies!

Sveicam un lepojamies!

Sveicam Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 7.-9.klašu meiteņu kori un viņu māksliniecisko vadītāju Solvitu Eliņu ar iegūto I pakāpi Latvijas vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 5.-9.klašu, 5.-12.klašu koru konkursā “DZIESMAI BŪT!” Vidzemes novadā! Mēs ar jums lepojamies un sakām paldies