Centralizēto eksāmenu sertifikātus un atestātus par vispārējās vidējās izglītības ieguvi varēs saņemt VPĢ Semināru telpā piektdien, 28.jūnijā, tikai norādītajos laikos:

  • 12.a kl. absolventi – plkst. 16.00,
  • 12.b kl. absolventi – plkst. 16.30,
  • 12.c kl. absolventi – plkst. 17.00,
  • 12.d kl. absolventi – plkst. 17.30.

Lūdzu ierasties arī klašu audzinātājām!

Absolventiem līdzi jāņem pase vai cits personu apliecinošs dokuments (piem., autovadītāja apliecība). Lūdzu nokārtot saistības ar bibliotēku!

Ja sertifikātus izņem absolventu vecāki:

  • viņiem jāuzrāda pase, kurā ir ziņas par radniecību ar absolventu,
  • un absolventa pašrocīgi rakstīta un parakstīta (kā pasē) pilnvara.

 Ja sertifikātus absolventa vietā izņem cita persona, jāuzrāda notariāli apliecināta pilnvara.