2016.gadā daļa aktīvo V.4.V./VPĢ absolventu dibināja “ABSOLVENTU KLUBU”, lai regulāri atbalstītu skolēnus un skolotājus ceļā uz izcilību.

Nodibinājuma mērķi:

  • labdarība;
  • izglītības, zinātnes un kultūras veicināšana;
  • sporta atbalstīšana;
  • talantīgo, trūcīgo un sociāli maznodrošināto VPĢ skolēnu labklājības celšana;
  • VPĢ mācību procesa attīstība un materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošana;
  • atbalsts strādājošiem skolotājiem un skolotājiem – pensionāriem.

Fonda Goda biedri ir Jānis ĶīsisEdvīns DanovskisIeva un Mečislavs Maculēviči, kuri līdz šim nesavtīgi atbalstījuši skolu, virzot skolēnus uz visaugstāko mērķu sasniegšanu.

Ja vēlies atbalstīt savu skolu, ziedo “VPĢ absolventu fondam”!


VALMIERAS PĀRGAUJAS ĢIMNĀZIJAS ABSOLVENTU FONDS

Reģ. nr.: 40008250209

Juridiskā adrese: Zvaigžņu iela 4, Valmiera, LV-4201

Banka: AS “SEB banka”

SWIFT kods: UNLALV2X

Konts: LV42UNLA0050024082576